Veelgestelde vragen

Het asbestattest - algemeen

Wat is het doel van het asbestattest?

De verplichting tot het opstellen van het asbestinventarisattest heeft meerdere doelen:

- het informeren van kopers of verwervers van een eigendom,

- het halen van verschillende beleidsdoelen in het kader van de verwijdering van asbesthoudende toepassingen.

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Verkoopt of schenkt u een gebouw van vóór het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht (sinds 23-11-2022). Het asbestattest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.

Wat kost een asbestattest?

De prijs van het attest wordt onder meer bepaald door:

  • de omvang van de gebouwen en het terrein;
  • de ouderdom en renovatiegraad;
  • het aantal monsternames en labo-analyses.

Prijzen beginnen doorgaans vanaf 360 Euro (incl. btw) voor appartementen, en 475 Euro (incl. btw) voor woningen.

Wie staat in voor het asbestattest bij een verkoop?

De verkoper. 

Het leveren van een asbestattest behoort, net zoals het EPC, de elektrische keuring, het bodemattest, ... tot de leveringsplicht van de verkoper.

Zonder asbestattest kan een verkoop nietig verklaard worden.

Er werd asbest gevonden, wat nu?

Er werd asbest vastgesteld, geen paniek.

Helaas wordt er in een groot deel van de gecontroleerde woningen, gebouwd voor 2001 asbest teruggevonden. Lees de bemerkingen en adviezen van de expert en volg deze waar mogelijk.

Meestal zal dit het risico op blootstelling van asbestvezels al enorm reduceren.

Bij Asbestexpertise Vlaanderen zorgen we er steeds voor om voldoende advies en uitleg te verschaffen.

Mijn attest is asbestveilig, toch werd er asbest gevonden. Kan dit?

Dit kan. 

Er zijn namelijk verschillende soorten asbesttoepassing waar er een zeer laag risico op vezelvrijgave aanwezig is. 

Aan de hand van verschillende parameters die de asbestdeskundige in de software ingeeft zal de score asbestveilig, of niet-asbestveilig zijn.

Moet ik asbest verplicht verwijderen?

Neen.

Er worden adviezen gegeven door de deskundige. Ondanks wij aanraden deze adviezen te volgen, voor de eigen gezondheid, zijn er, althans voor particulieren, nog geen verplichtingen om tot verwijdering over te gaan.

Let wel: deze verplichtingen kunnen alsnog in de toekomst komen.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

5 jaar, 10 jaar of oneindig.

Afhangende van de gevonden asbestmaterialen is het asbestattest langer of kortel geldig.

Let wel op: een asbestveilige woning zal een asbestattest krijgen dat oneindig in tijd geldig is. Dit wilt niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is!

Wie mag een asbestattest opstellen?

Alleen gecertificeerde asbestdeskundige.

Hoe lang duurt het om een asbestattest te verkrijgen?

Dit hangt van een aantal factoren af.

Bij Asbestexpertise Vlaanderen stellen we alles in het werk om uw asbestattest zo spoedig mogelijk te kunnen opleveren.

Veelal zit er ongeveer 1 week tussen aanvraag en oplevering van het attest. 

Is een asbestattest verplicht bij verhuur?

Neen, het is niet verplicht een asbestattest op te stellen bij verhuur.

Indien er een asbestattest werd opgesteld, dient dit wel aan de huurder overhandigd te worden.

Kan ik zelf asbest verwijderen na een asbestattest?

Ja, dit kan. Althans voor enkele materialen waar geen verhoogd risico aan verbonden is.

Volg daarom steeds de adviezen van de deskundige.

Hoe beïnvloedt een asbestattest de waarde van mijn woning?

Of er asbest werd vastgesteld of niet heeft uiteraard een invloed op de waarde van de woning. Al is dit uiteraard moeilijk op voorhand te voorspellen.

Ondanks het asbest, op heden, niet verplicht verwijderd dient te worden zullen heel wat kopers rekening houden met de verwijderingskosten van de vastgestelde materialen.

De inspectie 

Hoe verloopt de inspectie?

De inspectie verloopt in 3 fases:

- vooronderzoek,

- onderzoek ter plaatse,

- ingeven van de bevindingen.

 

Het onderzoek ter plaatse duurt ongeveer 1 uur en bestaat uit het indentificieren van de toegankelijke constructie met risicobouwjaar, de asbestverdachte toepassingen in de constructie en het nemen van de stalen, dewelke nadien naar het laboratorium verzonder worden.

Hoeveel stalen dienen genomen te worden?

De bedoeling is dat er enkel 'asbestverdachte' materialen bemonsterd worden. De hoeveelheid asbestverdachte materialen verschilt van woning tot woning.

Dit hangt dus heel hard af van:

- de inspectielocatie (grote woning, kleine woning, ...),

- de ouderdom van de woning,

- de afwerkgraad/de kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen.

Kan ik stalen weigeren?

Ja.

Tijdens de monstername zal er op een niet opvallende plaats een stukje materiaal getest worden. Deze monstername zorgt voor een kleine beschadiging: als eigenaar kan je dit weigeren.

Let op: het gevolg van een weigering is een opname in het asbestattest als asbestverdacht. 

Het kost dan ook soms meer op een monster te weigeren. De kopers zullen dit in veel gevallen in hun aankoopprijs incalculeren.

Waarvoor dient het opdrachtformulier?

Het opdrachtformulier dient om de opdrachtgever te informeren over het asbestattest en de rechten en plichten die de opdrachtgever heeft tijdens de opmaak van het attest.

Daarnaast bakent het opdrachtformulier heel nauw de scope van het asbestattest af: Betreft een het niet-destructief of een destructief attest, wenst de klant optioneel extra advies, ...

Hoelang duurt de inspectie?

Veelal duurt de inspectie van een woonéénheid om en bij 1 uur bij Asbestexpertise Vlaanderen.

Dit uur zal gebruikt worden om het opdrachtformulier te overlopen, de TCR te onderzoeken en stalen te nemen.

Afhangende van de grootte van het pand kan dit echter meer of minder zijn.

Nemen jullie van alle 'asbestverdachte' materialen stalen?

Neen. Indien een 'asbestverdacht' materiaal door de deskundige kan geïndentificeerd worden als asbesthoudend zal hier, in sommige gevallen, geen staal van genomen worden.

Als asbestdeskundige houden wij rekening met het inspectieprotocol. In sommige gevallen kan het alsnog wel belangrijk zijn om een staal te nemen: om zo geen foutieve, of te strenge maatregelen te moeten aanbevelen.

Wat is een 'asbestverdacht' materiaal?

Een materiaal waarvan er asbestvrije maar eveneens asbesthoudende versies van gemaakt zijn (of bijkomend: waar er asbest tussen versmeerd kon worden).

Bijvoorbeeld: pleisterwerk, harde kit rond ramen, buisisolatie, ...

Vind een deskundige altijd al het asbest?

Neen. Soms is er, in een goed geval, uiteraard geen asbest terug te vinden.

Soms is het asbest bedekt en niet waarneembaar en/of inspecteerbaar.

Wat is een destructief onderzoek?

Een destructief onderzoek gaat verder dan een niet-destructief onderzoek en is niet verplicht bij een 'normale' overdracht.

Een destructief onderzoek heeft als doel alle asbesthoudende producten in een woning te inventariseren, zodoende er op een veilige manier een sloop/zeer grondige verbouwingen uitgevoerd kan worden.

Wat is een niet-destructief onderzoek?

Een niet-destructief onderzoek gaat minder ver dan een destructief onderzoek. Bij de overdracht van een constructie van het risicobouwjaar (voor 2001) zal er minstens een niet-destructief onderzoek uitgevoerd moeten worden.

Het niet-destructief onderzoek wordt gerapporteerd als een asbestattest.

Een niet-destructief onderzoek heeft als doel alle asbesthoudende producten in een woning te inventariseren, die waarneembaar en/of inspecteerbaar zijn. 

Kan ik mij voorbereiden op de inspectie?

Verzamel voor het plaatsbezoek het bouwplan en de technische info van uw gebouw (indien beschikbaar) en zorg ervoor dat alle ruimten van de woning én van de bijgebouwen toegankelijk zijn. Indien u kan aantonen dat er gebouwdelen gerenoveerd zijn na 2001, dient dit gestaafd te worden door een bouwplan, een vergunning of facturen.

Dit bespaart mogelijke extra staalnames (en kosten).

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem vandaag nog contact met ons via onderstaande knop!