Verkoop of schenking? 

Vraag vrijblijvend uw asbestattest aan

U ontvangt de gepersonaliseerde offerte rechtstreeks in uw mailbox na het doorlopen van volgende stappen.

 


FAQ

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van uw vastgoed gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte.

De verplichting geldt niet enkel voor een verkoop, maar ook voor een schenking of overdracht van een gebruiksrecht. Het gaat om alle "overdrachten onder levenden".

Waarom een asbestattest?

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Hoe gaat een inventarisatie in zijn werk?

Tijdens de rondgang worden van de aangetroffen asbestverdachte materialen monsters (of staalnames) genomen in onderling overleg. De monsters worden na het plaatsbezoek door de asbestdeskundige geanalyseerd in een erkend laboratorium.

Het aantal te nemen monsters wordt bepaald conform het wettelijke Inspectieprotocol. Er zijn immers toepassingen die verplicht bemonsterd dient te worden. De asbestinventaris heeft betrekking op alle delen van het hoofdgebouw én op alle bijgebouwen. 

Kan ik mij voorbereiden op de inventarisatie?

Verzamel voor het plaatsbezoek het bouwplan en de technische info van uw gebouw (indien beschikbaar) en zorg ervoor dat alle ruimten van de woning én van de bijgebouwen toegankelijk zijn. Indien u kan aantonen dat er gebouwdelen gerenoveerd zijn na 2001, dient dit gestaafd te worden door een bouwplan, een vergunning of facturen.

 

Dit bespaart echter mogelijke extra staalnames (en kosten).