Vraag vrijblijvend uw asbestattest aan voor verkoop of schenking.

U ontvangt de gepersonaliseerde offerte rechtstreeks in uw mailbox na het doorlopen van volgende stappen.

 

 


FAQ

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. In de praktijk zullen kopers op voorhand al een kopie van het asbestattest opvragen, bijvoorbeeld bij een kijkdag.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest, een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Meer info op 'Heb ik een asbestattest nodig?'. 

Vanaf wanneer verplicht bij de verkoop van een pand?

Op 22 april 2022 zijn de ministeriële besluiten die nodig zijn om het asbestattest van start te laten gaan gepubliceerd. De invoering van het asbestattest treedt zeven maanden na deze publicatie in werking. De verplichting geldt voor elke overdracht waarvan het compromis of de verkoopsovereenkomst ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest. 

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Geldt het asbestattest ook bij overdracht door schenking?

Het is verplicht om een asbestattest te hebben bij een "overdracht onder levenden".

Wat valt onder een overdracht onder levenden:

 • overdragen van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 • vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;

Wat valt niet onder een overdracht onder levenden:

 • een erfenis

Wat valt er allemaal onder een 'overdracht'? 

Geldt de verplichting voor alle gebouwen?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar (TCR), zoals beschreven in het Materialendecreet:

 • waarvan de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes van de verschillende TCR’s in een bepaald inspectiegebied groter is of gelijk aan 20 m²;
 • waarvan de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m² maar waarbij de TCR deel uitmaakt van een grotere constructie met grondoppervlakte groter of gelijk aan 20 m².

Een TCR kan een woning zijn, maar ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen en andere types vallen onder deze noemer.

Risicobouwjaar betekent 'gebouwd voor 2001'.

Hoe gaat een inventarisatie in zijn werk?

Tijdens de rondgang worden van de aangetroffen asbestverdachte materialen monsters (of staalnames) genomen in onderling overleg. De monsters worden na het plaatsbezoek door de asbestdeskundige geanalyseerd in een erkend laboratorium.

Het aantal te nemen monsters wordt bepaald conform het wettelijke Inspectieprotocol. Er zijn immers toepassingen die verplicht bemonsterd dient te worden. De asbestinventaris heeft betrekking op alle delen van het hoofdgebouw én op alle bijgebouwen. 

Kan ik mij voorbereiden op de inventarisatie?

Verzamel voor het plaatsbezoek het bouwplan en de technische info van uw gebouw (indien beschikbaar) en zorg ervoor dat alle ruimten van de woning én van de bijgebouwen toegankelijk zijn. Indien u kan aantonen dat er gebouwdelen gerenoveerd zijn na 2001, dient dit gestaafd te worden door een bouwplan, een vergunning of facturen.

 

Dit bespaart echter mogelijke extra staalnames (en kosten).

Bron: Ovam.vlaanderen.be